Noon: Ang ginagamit paghaharana at nagbibigay ng mga pagkain sa pamilya ng nililigawan.

Ngayon: Dinadaan sa simpleng text na maraming pambobola!!
Pati ang panliligaw ngayon MODERN na!! Hahaha :)